Místo, kde jsem se modlíval

10.03.2020

Místo, kde jsem se modlíval. 

Výjev z Getsemanské zahrady.

To je téma malby, která byla seslána skrze Můj Božský Domov v době, která je pro nás velmi závažná. Obraz poukazuje na velmi silný odkaz a to -

na skryté nepřátelé za našimi zády.  (Najdeš Jidáše?)

Více informací, které s malbou pro Hledající přišly uveřejním později. V současnosti pracuji na obsáhlé zakázce pro kapličku v Domově Důchodců ve Dvoře Králové.