Výstavy přinesou radost všem. Jsou vhodné i pro děti od 6 let, dále pro studenty, či žáky základních škol, seniory... 


Srdečně vás zvu na výstavu obrazů také do Dvora Králové. Obrazy jsou instalovány v přízemí, v jídelně Domova Důchodců.